Posted on

ในแต่ละวัยและพัฒนาการของคนเราจะแตกต่างกันออกไป ทั้งเรื่องสุขภาพและพัฒนาการทั้งหลาย และยิ่งในปัจจุบันสังคมไทยเป็นยุคที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้ และทั้งยังมีการแข่งขันกันสูงในทุกๆเรื่อง ทำให้เกิดมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จนทำให้ห่างธรรมชาติออกมาเรื่อยๆ การกินอยู่และการดำรงชีวิตนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องพบเจอกับความเสื่อมของสุขภาพกายในทุกๆวัย

ปัญหาสุขภาพวัยทารก
ทารกเป็นเด็กวัยแรกเกิดเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตแบบระยะแรก คือยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการความรักความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ปัญหาในวัยทารกมีดังนี้
1.การตายปริกำเนิด คือการที่ทารกตายตั้งแต่อยู่ในท้อง 22 สัปดาห์ จนถึงหลัง 7 วันหลังคลอด
2.ภาวะขาดโภชนาการ คือ โรคขาดสารอาหาร

ปัญหาสุขภาพวัยเรียน – วัยเด็ก
วัยนี้คือเด็กอายุตั้งแต่ 6 – 19 ปี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ในวัยนี้จะไปโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนมาจากทั่วสารทิศ แตกต่างทั้งเรื่องการกิน การเลี้ยงดูและพฤติกรรมเรื่องอนามัยที่แตกต่างกันออกไป โรคที่พบในวัยนี้มีโดยทั่วไปและพบอยู่ตลอดเวลาแบ่งประเภทได้ดังนี้
1.ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายบกพร่อง อาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และอ้วน
2.ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
3.ภาวะการขาดสารไอโอดีนคือจะแสดงออกด้วยการเป็นคอพอก
4.ปัญหาเรื่องยาเสพติด มีพบเจอในกลุ่มวัยรุ่น อาจจะเสพตามเพื่อน อยากลอง
5.ภาวะทันตสุขภาพ โรคฟันผุ โรคเหงือก
6.ความผิดปรกติที่พบเจอในเด็กนักเรียน เช่นความผิดปรกติของอวัยวะการเรียนรู้ เหา กลาก เกลื้อน
7.ภาวะการเจ็บป่วย คือ โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน โรคติดเชื้อ
8.ภาวะพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น อุบัติเหตุ
9.ภาวะโรคเพศและการติดต่อทางเพศสัมพันธ์
10.ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น
ปัญหาสุขภาพที่พบในวัยนี้จะพบบ่อย ส่วนมากเมื่อเป็นแล้วจะก่อให้เกิดความกังวลใจแกผู้ที่เป็น เช่น การเป็นสิว โรคผิวหนัง มีกลิ่นตัว โรคอ้วน – ผอม ตกขาว การปวดประจำเดือน โรคติดต่อในเพศสัมพันธ์ แต่ปัญหาที่พบบ่อยและทำให้ผู้ที่เป็นกังวลใจมากคือ โรคอ้วน เพราะเกิดจากการทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทานเยอะเกินไป ไม่ออกกำลังกายมีการใช้พลังงานน้อย

ปัญหาสุขภาพวัยผู้ใหญ่
ในวัยนี้คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี หากวัยรุ่นที่แต่งงานด้วยอายุที่ยังน้อยก็ถือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เลย เพราะคนในวัยนี้ต้องรับผิดชอบการดำเนินชีวิตของตัวเอง ปัญหาส่วนมากที่พบในวัยนี้ คือจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.โรคติดเชื้อ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อลำไส้ โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ โรคติดเชื้อที่ตา
2.โรคไร้เชื้อ โรคประเภทนี้จะกระจายอยู่ในระบบต่างๆของร่างกาย เช่น โรคระบบประสาท เนื้องอกในสมอง ลมชัก โรคตา ไตพิการ ไตหย่อนโรคระบบของหัวใจ หลอดเลือด การตั้งครรภ์นอกมดลูก โลหิตจาง มะเร็งตามอวัยวะต่างๆ

ปัญหาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ
ในวัยผู้สูงอายุนี้จะมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในวัยนี้ร่างกายของเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องสุขภาพและร่างกายที่เปลี่ยนไป ปัญหาสุขภาพที่พบเจอในวัยนี้คือ
1.กระดูกหักง่าย เนื่องมาจากความเสื่อมของกระดูก
สายตาไม่ดี เกิดจากเลนส์ตาแข็งตัว ยืดหยุ่นไม่ดี
3.หูตึง เกิดจากระบบประสาทเสื่อมถอย
4.ฟันไม่ดี มีจำนวนฟันที่ลดลง ปากแห้ง การรับรสและได้กลิ่นน้อยลง
5.เป็นลมบ่อย ความดันเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว
6.เรอบ่อย เกิดจากการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
7.ท้องผูก การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำให้กากอาหารเลื่อนสู่ลำไส้ช้า
8.หูรูดเสื่อม ทำให้เกิดาการปวดปัสสวะบ่อย
9.อาการหลงลืม เกิดจากเซลส์สมองเสื่อมลง มีการตายของเซลส์